Adatvédelmi nyilatkozat

1. Kezelt adatok és érintettek köre

1.1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Weboldal üzemeltető adatvédelmi azonosító száma: NAIH-97171/2016.

1.2. A vásárlás során közölt információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, postacímeket,telefonszámokat) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt indokolja, tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak.

2. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlaplátogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, minőségének javítása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezek az adatok bizonyos
esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készülhet. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

3. Cookie-k

Oldalaink egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót (cookie-t) helyeznek el az Ön számítógépén. Ezeket csak a felhasználók azonosítására használjuk. A cookie-fogadás felhasználói tiltása oldalaink használatának nem akadálya.