Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

Neve: Radics Anikó
Székhelye: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 48. 2/3
Adószáma: 79087780-1-25

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Levelezési címe: 1139 Budapest Fiastyúk u. 11 fsz. 1.
Telefon: +36 70 362 5752
E-mail: szia@radicsaniko.hu
Weboldal / webáruház címe: www.radicsaniko.hu / www.radicsaniko.hu/bolt
Ügyfélszolgálat: szia@radicsaniko.hu

1.3. Weboldal üzemeltető

A radicsaniko.hu weboldal, webshop üzemeltetését a Finetune Kft végzi.

Cégnév: Finetune Kft.
Cég székhelye: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/b.
Cég adószáma: 24981464-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-027214
Telefon: +36 70 362 7346
E-mail: hello@finetune.hu
Weboldal: www.finetune.hu

1.4. Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Cím: XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A. I. emelet.
Telefon: (36) 1-789-2-789
Weboldal: www.tarhely.eu/kapcsolat.php

1.3. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos (https://www.radicsaniko.hu) honlapján keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol/megrendel. A Vásárló az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2017. november 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Vásárlók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül..

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A radicsaniko.hu webshopban festett képeket, és egyedi bögrét rendelhet a vásárló. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak Forintban értendők, nem tartalmaznak ÁFÁt, és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kis mértékben eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlóka az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával vagy átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4. A megrendelés:

4.1 Érvényes rendelést a radicsaniko.hu/bolt címen regisztráció nélkül is, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel a Vásárló. E-mailen és telefonon leadott rendeléseket is elfogadunk. A megrendeléssel létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül.

4.2 A kiválasztott termék(ek) kosárba rakásával állíthatja a megrendelni szándékozott termékek listáját.

4.3 A termékeknél jól láthatóan feltüntetésre kerül, hogy az adott termék elérhető-e azaz a raktáron van-e.

4.4 Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

4.5. Vásárló megadja/kiválasztja a számlázási és ha eltérő akkor a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

  • Előre utalás: a megrendelés végösszegét a vásárló a Szolgáltató által e-mailben megküldött bankszámlaszámra elutalja.

4.5.2 Szállítási módok, szállítási határidő

  • Futárszolgálat által a megrendelésben rögzített szállítási címre, vagy csomagátvevő automatába. Futárszolgálaton keresztül történő kézbesítésre csak Magyarország területén belül van lehetőség. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a futárral a kiszállítás tervezett napján, amikor is a futár felhívja a vásárlót, vagy sms-ben jelzi a kiszállítás becsült időpontját. Szolgáltató a Futárszolgálat szállítási idejének csúszása esetén nem vállal felelősséget.
    A kiszállítás díjak a következőképpen alakulnak:
    Kiszállítás FoxPost csomagátvevő automatába: 990 Ft
    Házhoz szállítás: 1.390 Ft

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1 A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállással a szerződés a megkötésére visszamenőleges hatállyal szűnik meg, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak a Feleknek. A Vásárló az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.

5.2 A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatni a Szolgáltató címére, melynek fejében a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 15 napon belül visszatéríteni.

5.3 A visszaküldés költsége a vásárlót terheli.

5.4. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti elektronikus módon az szia@radicsaniko.hu email címen. A megrendelt terméket illetve a vásárlást igazoló számlát postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagot nem áll módunkban átvenni!

6. Garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Vegyes Rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállalunk felelősséget.

8. Szerzői jogok

8.1. Tilos a radicsaniko.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8.2. radicsaniko.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

8.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

8.4. Tilos a radicsaniko.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a radicsaniko.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

8.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege kepénkként bruttó 90.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.